Historik Jönssons Trä AB

En kort tillbakablick som börjar redan på 1800-talet.

Kyrkvärden Johannes Johansson, min fars morfar föddes 1845 i Kolvarp Nästagård, där även jag bor. På 1870-talet startade han en rörelse med arbetare från trakten. Han köpte skog, skrädde bjälkar och slipers, och sålde dessa bl.a. till Danmark. Virket kördes med häst till Moheda för vidare transport på järnvägen. Även min farfar August Jönsson var med om detta, liksom en hel del husbyggnation runt om i bygden.

När järnvägen byggdes i början av 1900-talet genom Horda by, startade Johannes sågverket som drevs av en ångmaskin. Maskinparken bestod av ramsåg, cirkelsåg, kantbänk och hyvel.

1910 byggdes en snickeri- och möbelfabrik. August Jönsson fick bli förman för hela anläggningen, efter att han varit med om att bygga upp sågverket, och gått i lära i Värnamo för att kunna sköta ångmaskinen.

Ångmaskinen gjorde nytta även för dem som bodde i Horda samhälle, då de fick ellyse i stugorna. Skulle man ha kalas, fick man vidtala eldarna att stanna kvar lite längre på kvällen. En av eldarna hette Albert Andersson. Han blev sedermera både såg- och hyvelmästare, och arbetade mer än 70 år i företaget.

1914 dog Johannes Johansson hastigt i sjukdom, och August Jönsson och hans svåger Gustav Nordén bildade Jönsson o Co.

Två gånger har företaget dabbats av svår brand, 1916 brann allt ner till grunden och 1945 brann möbelfabriken ner. Efter en fantastisk insats av Horda Brandkår kunde såghusen räddas.

1947 bildades Jönssons Träaktiebolag av August Jönsson, och på 50-talet övertog min far Ture och hans bror Tage mer och mer ansvaret för verksamheten. 1960 dog August Jönsson.

1971 byggdes ett nytt hyvleri. Verksamheten gick mer och mer över mot virkesförädling, och sågverket lades ner på 1980-talet.

1995 tog jag och min fru Monica över bolaget, och den fjärde generationens företagare var ett faktum. Vår målsättning är att fortsatt hålla hög service och bra kvalitet till bygdens ”träkunder”!

Jan JönssonJohannes Johansson (t.v.)

August Jönsson (t.h.)
Tage Jönsson (t.v.)

Ture Jönsson (t.h.)
Gamla sågverket (t.v.)

Ture Jönsson med hästtransport (t.h.)