GDPR Jönssons Trä

Den nya lagen för hantering och lagring av personuppgifter, GDPR, börjar gälla 25 maj 2018. Med anledning av det vill vi tala om hur vi hanterar dina uppgifter.

Handlar du via faktura lägger vi upp ett kundnummer för dig, och registrerar ditt namn, din adress och ev. din mailadress. Dessa uppgifter hamnar i vårt kundregister i datorn, och sparas i två år efter du varit aktiv som kund.

Är du leverantör till oss lägger vi upp dig i leverantörsregistret, med namn, adress och bankgironummer. Dessa uppgifter sparas i två år efter vi handlat av dig senaste gången.

I bokföringen hamnar ditt kundnummer/leverantörsnummer i reskontra, med uppgifter om försäljning/inköp. Kundfakturor finns också lagrade i pdf-format.

Handlar du via Swish, betalkort eller kontant sparas en kopia av det kvitto du får i bokföringen.

Vår revisor får tillgång till dina uppgifter vid revision, annars har ingen utomstående tillgång till dina uppgifter.

På grund av myndigheternas krav måste vi spara bokföringsunderlagen på dator och i pappersformat i sju år, sedan raderas de uppgifterna.

Vill du veta vad vi har för uppgifter om dig, kontakta oss via mail till monica@jonssonstra.se